Malabon City Government Hospitals

malabon-city-government-hospitals
A.P. Cruz Community Hospital

520 M.H. del Pilar St., Santulan, Malabon 1478
Dr. Leo Paul T. Balmeo, Medical Director
Ms. Milagros L. Cruz, Administrator
Tel: 294-6352

Pagamutang Bayan ng Malabon
Maya-Maya St. cor. Dagat-dagatan Ave., Malabon 1470
Dr. Wilfredo Marquez, Chief of Hospital
Tel: 294-4853 to 55